Аналіз господарської діяльності ТОВ "АТЗТ Єврометал"

Тип работы:
Отчет
Предмет:
Экономические науки
Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗВІТ

про переддипломну практику студента

База проходження: ТОВ «АТЗТ Єврометал»

Термін проходження: з 02. 02. 2015 року по 28. 02. 2015 року

Студентка групи МН-01−11 О.С. Боярченко

Керівники практики:

від підприємства: Варшавський К. Г

від академії: Л.С. Квасова

Дніпропетровськ

2015

ЗМІСТ

ВСТУП

1 Характеристика об'єкту та предмету дослідження

1.1 Управління та організація

1.2 Історія підприємства АТЗТ «ЄВРОМЕТАЛ»

1.3 Загальний опис підприємства

1.4 Опис ринку збуту

1.5 Організаційна схема підприємства АТЗТ «ЄВРОМЕТАЛ»

1.6 Кадрова політика на АТЗТ «ЄВРОМЕТАЛ»

2 Аналіз господарської діяльності підприємства

2.1 Аналіз діяльності АТЗТ «Єврометал»

ВИСНОВКИ

ВСТУП

Актуальність дослідження обумовлена тим, що для успішного руху вперед підприємству необхідно знати, яке його нинішній стан і як виправити становище, якщо воно погіршується (які важелі задіяти найбільш ефективно), тобто провести аналіз його фінансово-господарської діяльності. Аналіз фінансово-господарської діяльності - обов’язкова складова фінансового менеджменту будь-якого підприємства. Завдання такого аналізу — визначити, який стан підприємства сьогодні, які параметри його роботи є прийнятними і, як їх зберегти на сформованому рівні, а які - незадовільними і вимагають оперативного втручання.

Провідна роль в інформаційному забезпеченні аналізу належить бухгалтерському обліку і звітності, де найбільш повно відображаються господарські явища, процеси, їх результати. Своєчасний і повний аналіз даних, які є в первинних і зведених облікових регістрах та звітності, забезпечує прийняття необхідних заходів, спрямованих на поліпшення виконання планів, досягнення кращих результатів господарювання.

Метою проходження практики стало закріплення в практичній діяльності знань, умінь та навичок, отриманих в процесі навчання.

Об'єктом дослідження є ТОВ «АТЗТ Єврометал».

Структура роботи. Дана робота складається зі вступу, двох розділів та висновків.

1 Характеристика об'єкту та предмету дослідження

АТЗТ «Єврометал» займається оптовою торгівлею нержавіючої металопродукції, надає послуги по зберіганню металопродукції, має два власних склади: у м. Дніпропетровськ та в смт. Іларіонове.

Критий склад в Дніпропетровській області (смт Іларіонове), площа якого 3600 м. кв., має залізничні під'їзні шляхи для відгрузки прокату вагонними нормами.

Широкий сортамент товару на складах дозволяє формувати збірні вагони. Для забезпечення зручності та безпеки транспортування використовується система упаковки прокату стальними полосами з використанням фірмового маркування, що гарантує якість. Можлива порізка металопрокату на стрічковому станку. Також, АТЗТ «Єврометал» надає послуги по перевезенню вантажів, має два власних КАМаЗи.

Ліцензія на надання послуг по перевезенню пасажирів та вантажів автомобільним транспортом загального користування (окрім надання послуг по перевезенню пасажирів та їх багажу на таксі) № 383 673 (дата видачі ліцензії 20. 11. 2007р, дата закінчення дії ліцензії 20. 11. 2015р. Орган ліцензування — Міністерство транспорту та зв’язку України).

ООО «АТЗТ Єврометал» — це сучасне, розвинене підприємство, ціллю якого є подальший розвиток у сфері торгівлі та виробництва. Це підприємство, яке прямує шляхом науково-технічного прогресу. Керівництво підприємства вкладає кошти в його розвиток, цілеспрямовано працює над питаннями забезпечення співробітників необхідним обладнанням, технічними засобами, для ефективної роботи в умовах динамічного росту продуктивності праці. Програма діяльності підприємства спрямована на вживання заходів для збільшення виробничої бази та його потужностей.

На сьогоднішній день АТЗТ «ЄВРОМЕТАЛ» — це зареєстрована торгова марка, яка добре відома споживачам України, Росії, Республіки Білорусь, Молдови, Узбекистану, Казахстану. Партнерами ТОВ «АТЗТ ЄВРОМЕТАЛ» є великі підприємства гірничо-металургійного комплексу, хімічні та машинобудівні заводи, енергетичні станції, харчова і нафтогазова промисловість. Завдяки успішній співпраці з провідними світовими виробниками вироблена гнучка політика ціноутворення і гарантія якості продукції, що поставляється.

Успішна робота на ринку нержавіючої сталі протягом 16 років принесла Компанії «ЄВРОМЕТАЛ» певний авторитет стабільного та надійного постачальника металопрокату.

1.1 Управління та організація

Директор підприємства — Тимофєєв Ігор Володимирович.

Вищим органом управління Товариства є загальні збори акціонерів.

До компетенції загальних зборів акціонерів належить визначення основних напрямків діяльності підприємства, затвердження його планів і звітів про їх виконання; внесення та затвердження змін до Статуту Товариства і його Положень, зміна розмірів статутного фонду, утворення і відкликання Дирекції, обрання та відкликання членів наглядової ради, затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства, порядок розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитку, а також розгляд і вирішення інших питань, пов’язаних з діяльністю підприємства.

фінансовий аналіз господарський

1.2 Історія підприємства

Акціонерне товариство закритого типу «ЄВРОМЕТАЛ» було створено в 1999 р в місті Дніпропетровську, Україна, з метою забезпечення українських споживачів продукцією з нержавіючої сталі. Компанія «ЄВРОМЕТАЛ» одна з перших в Дніпропетровському регіоні почала здійснювати поставки в Україну і країни СНД, задовольняючи потреби великих заводів і підприємств різних сфер діяльності в нержавіючих і високолегованих марках сталі. У короткий період часу компанії вдалося налагодити надійні партнерські відносини з найбільшими гравцями на ринку неіржавіючого металопрокату. Пріоритетний напрям складають вироби з марок стали 06XH28МДТ, 08 / 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 08Х18Н10, 10 / 20Х23Н18, 20−40Х13, 10Х17Н13М2 (3) Т, 12−25Х1МФ і їхніх зарубіжних аналогів.

Починаючи з 1999 р АТЗТ «ЄВРОМЕТАЛ» активно працює з російськими та українськими виробниками нержавіючих і легованих сталей: ЗАТ ВМЗ «Червоний Жовтень», ВАТ «Челябінський металургійний завод», ВАТ «Златоустівський Металургійний Комбінат», ВАТ «Електросталь», ВАТ «ММК ім. Ілліча», ВАТ «Донецький металургійний завод «та ін.

З 2002 р. підприємство АТЗТ «ЄВРОМЕТАЛ» є офіційним торговим представником на Україні заводу-виробника нержавіючих сталей ВАТ ММЗ «Серп і Молот», м. Москва.

З 2004 р. розвивається співробітництво з такими великими європейськими металургійними компаніями, як ACERINOX SCANDINAVIA AB (Швеція), ThyssenKrupp Materials International GmbH (Німеччина), OUTOKUMPU Stainless AB (Швеція) та ін.

У 2005 р. АТЗТ «ЄВРОМЕТАЛ» розвиває новий напрямок співпраці з азіатськими виробниками нержавіючих і спеціальних сталей: TISСO Trading (HK) Ltd (Китай), Tsingshang Stainless Steel Co. Ltd (Китай), Jindal Stainless Limited (Індія).

З 2008р. АТЗТ «ЄВРОМЕТАЛ» починає розвивати експортний напрямок по поставкам хімічної продукції (двоокис титану, титан губчастий), мінеральних добрив в країни СНД, Європу і Америку.

У період з 2009 р. по 2011 р. не дивлячись на світову кризу, АТЗТ «ЄВРОМЕТАЛ» вдалося не лише зберегти свої позиції на ринку нержавіючої сталі в Україні, але також розширити ринок збуту в країнах СНД.

З 19. 08. 2011 р. Акціонерне товариство закритого типу «Єврометал» реорганізовано шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «АТЗТ ЄВРОМЕТАЛ». Товариство з обмеженою відповідальністю «АТЗТ ЄВРОМЕТАЛ» стає повним і єдиним правонаступником Акціонерного товариства закритого типу «Єврометал», до якого при перетворенні перейшли всі права та зобов’язання Акціонерного товариства закритого типу «Єврометал».

1.3 Загальний опис підприємства

Термін діяльності підприємства — 16 років (із 22. 01. 1999 р).

Форма власності - приватна.

Розмір статутного фонду: 68 750,00 грн.

Доля кожного засновника в статутному фонді:

Тимофєєв Ігор Володимирович -50 акцій — 34 375,00грн.- 50%;

Тимофєєва Наталія Петрівна — 40 акцій -27 500,00 грн.- 40%;

ТОВ «КУА «МТІР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"(пайовий закритий недиверсифікований венчурний фонд «МЕЛОН», реєстраційний код за ЄДРІСІ 233 376) — 10 акцій — 6875,00грн.- 10 — %.

Юридичний статус підприємства: Акціонерне товариство закритого типу, юридична адреса: 52 005, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Виробнича, 5.

Основними напрямками діяльності підприємства є:

— оптова торгівля нержавіючим металопрокатом;

— експорт та імпорт нержавіючих сталей;

— закупівля у трейдерів та виробників металопродукції з подальшою реалізацією її на територіях України, Росії, Білорусії, Узбекистану;

— оптова торгівля ломом чорних металів.

Підприємство реалізує металопрокат нержавіючих марок сталі у наступному сортаменті:

— 06ХН28МДТ та її аналог AISI 904L,

— 12X18H10T та її аналог AISI 321(08X18H10T),

— 12X18H10 та її аналог AISI 304,

— 03X18H11 та її аналог AISI 304 L,

— 12X17 та її аналог AISI 430,

— 20−40X13 та її аналог AISI 420,

— 08X13 і AISI 409 L,

— 10Х17Н13М2Т та її аналог AISI 316 Тi,

— 20X23Y18 та її аналог AISI 310S,

— 12X15Г9НД и та її аналог AISI 201.

Основні види металопродукції, що реалізується на АТЗТ «ЄВРОМЕТАЛ»:

— Нержавіючий сортовий прокат діаметром від 8 мм до 500 мм,

— Нержавіючий листовий прокат розміром від 0,6 мм до 150 мм,

— Стрічка розміром 0,2- 0,6 мм*200−800 мм,

— Труби зварні розмірами від 25*2 мм до 530*10мм,

— Труби безшовні розмірами від 25*2 мм до 530*5 мм.

1.4 Опис ринку збуту

Перспективою для українських металургів є внутрішній ринок. У табл.1 наведені основні споживачі металургійної продукції у АТЗТ «ЄВРОМЕТАЛ».

Таблиця 1-- Ринки збуту, споживачі, частка на ринку

Назва основних покупців

Строк

співробітництва

Частка бізнесу, %

1. ВАТ «Армапром»

4 роки

2%

2. Артемівський завод по обробці кольорових металів

3 роки

3%

3. ЗАТ «Дніпропромлит»

3 роки

4,5%

4. ВАТ «Донбасенерго»

3 роки

3%

5. ВАТ «Сніжнянськхіммаш»

5 років

5%

6. ВАТ «Северодонецький з-д нестандартиз. хім. обладнання»

5 років

19%

7. ВАТ «Барський машинобудівний завод»

5 років

7%

8. ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод»

2 роки

6%

9. ТОВ СУРП «Орма-Олімп»

2 роки

5%

10. ВАТ «Завод Узбекхіммаш», м. Чирчик, Узбекистан

3 роки

10%

Інші покупці

7,5%

Українські металурги орієнтуються на експортні поставки, бо внутрішні ціни є досить низькими, і внутрішній ринок здатен задовольнити тільки близько 20% всіх їхніх обсягів продажів.

1.5 Організаційна схема підприємства АТЗТ «ЄВРОМЕТАЛ»

Організаційна структура управління — це впорядкована сукупність взаємопов'язаних елементів, що знаходяться між собою у стійких взаємостосунках, які забезпечують їх функціонування і розвиток як єдиного цілого. На підприємстві АТЗТ «ЄВРОМЕТАЛ» застосована лінійно-функціональна організаційна структура, представлена на мал.1.

Мал. 1 -- ОСУ підприємства АТЗТ «ЄВРОМЕТАЛ»

В основу створення покладено так званий «шахтний» принцип побудови і спеціалізації управлінського процесу по функціональним підсистемам організації (маркетинг, виробництво, фінанси, персонал, розробки і дослідження). По кожній з них формується ієрархія служб, а результати їхньої роботи оцінюються відповідними показниками.

1.6 Кадрова політика

Кадрова політика на підприємстві спрямована на залучення висококваліфікованих спеціалістів галузі. Підприємство зацікавлене у розвитку та підвищенні кваліфікації своїх співробітників, дані щодо віку та освітньо-кваліфікаційного рівня представлені у табл.2.

Таблиця 2 -- Показники віку та освіти співробітників підприємства

Показники

Освіта

Вік

середня

середньо-

вища

25 — 30

31−40

41−50

Более

спеціал.

50 лет

35

4

9

22

11

15

8

1

Для цього проводяться тренінги, семінари та відвідування курсів по підвищенню кваліфікації. Також, у разі зацікавленності у співробітнику, у разі необхідності, проводиться перекваліфікація та придбання нової спеціальності.

На підприємстві діє система заохочення праці. За високі показники збуту продукції підприємство нагороджує своїх співробітників преміями, путівками на відпочинок, цінними подарунками.

Тож, можемо зробити висновок, що пріорітетним на підприємстві є робота із кадрами, які мають вищу освіту, вони складають 63% від усього загалу працівників.

2 Аналіз господарської діяльності підприємства

У господарську діяльність будь-якого підприємства задля досягнення поставленої мети і збільшення ефективності роботи підприємства необхідно здійснювати систематичний аналіз найважливіших показників цього підприємства.

Перш ніж виробляти аналіз, необхідно визначити завдання, які підприємство ставить собі.

Перше завдання — контроль і всебічна оцінка замовлення, планових завдань зі кількості та за якістю з погляду безперебійності, ритмічності господарюючих процесів, всебічного задоволення потреб і запитів трудящих.

Продовжуючи і завершуючи контрольні функції обліку, використовуючи бухгалтерські, статистичні дані, і навіть матеріали інших джерел, економіст чи бухгалтер аналізує характер виконання замовлення, плану як поточного порядку, і навіть після завершення звітний період, виявляє відхилення, причини слідства.

На промислових підприємствах старанно досліджують виконання плану з кількості, асортименту найважливіших виробів, якості, комплектності, ритмічності, реалізації товарної продукції, виконання договорів поставки.

Конче важливо, щоб аналіз проводився оперативно і. Щоб врахувати негативні моменти, вжити заходів й урахувати під час упорядкування плану на наступні періоди.

У процесі аналізу чи аналітичної обробки економічної інформації дотримуються низки спеціальних засобів і прийомів, де відбивається їх системний аналітичний характер.

2.1 Аналіз діяльності АТЗТ «Єврометал»

АТЗТ «Єврометал» займається оптовою торгівлею нержавіючої металопродукції, надає послуги по зберіганню металопродукції, має два власних склади: у м. Дніпропетровськ та в смт. Іларіонове.

В 2012 році чистий дохід від реалізації металопродукції склав 13 858.1 тисяч гривень. Результати діяльності агрофірми представлені в звіті про фінансову діяльність. Проведемо аналіз горизонтального та вертикального звіту про фінансові результати компанії АТЗТ «Єврометал» у табл.2.1 та табл.2.2.

Таблиця 2.1 -- Горизонтальний аналіз звіту про фінансові результати

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

2011р.

2 012р.

Абсолютна зміна

Відносна зміна, %

1

2

3

4

5

6

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

15 973

17 378

1405

9

Податок на додану вартість

015

(2662)

(2896)

234

8

Акцизний збір

020

(-)

(-)

0

0

-

025

(-)

(-)

0

0

Інші вирахування з доходу

030

(-)

(-)

0

0

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)

035

13 311

14 482

1171

8

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(8393)

(10 413)

2020

24

Валовий:

Прибуток

050

4918

4069

-849

-17

Збиток

055

(-)

(-)

0

0

Інші операційні доходи

060

1647

1371

-246

-15

у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів

061

-

-

0

0

Адміністративні витрати

070

(823)

(1048)

225

27

Витрати на збут

080

(623)

(767)

144

23

Інші операційні доходи

090

(622)

(443)

-179

-29

у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів

091

243

431

188

77

Фінансові результати від операційної діяльності:

Прибуток

100

4497

3182

-1315

-29

Збиток

105

(-)

(-)

0

0

Доход від участі в капіталі

110

-

-

0

0

Інші фінансові доходи

120

1

-

-1

-100

Інші доходи

130

-

-

0

0

Фінансові витрати

140

(270)

(494)

224

83

Втрати від участі в капіталі

150

(-)

(-)

0

0

Інші витрати

160

(-)

(-)

0

0

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

-

-

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Прибуток

170

4228

2688

-1540

-36

Збиток

175

(-)

(-)

0

0

у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

176

-

-

0

0

у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/ або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

177

-

-

0

0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(-)

(-)

0

0

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

-

-

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Прибуток

190

4228

2688

-1540

-36

Збиток

195

(-)

(-)

0

0

Надзвичайні:

Доходи

200

-

-

0

0

витрати

205

(-)

(540)

540

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

(-)

(-)

0

0

Частка меншості

215

(-)

(-)

0

0

Чистий:

Прибуток

220

4228

2148

-2080

-49

Збиток

225

(-)

(-)

0

0

Забезпечення матеріального заохочення

226

-

-

0

0

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

2011р.

2012р.

Абсолютна зміна

Відносна зміна, %

1

Матеріальні затрати

230

6395

7791

1396

22

Виплати на оплату праці

240

1994

2438

444

22

Відрахування на соціальні заходи

250

684

834

150

22

Амортизація

260

1032

1751

719

67

Інші операційні витрати

270

2106

3184

1078

51

Разом

280

12 211

15 998

3787

31

Висновки за результатами горизонтального аналізу звіту про фінансові результати:

У результаті проведення горизонтального аналізу в табл. 2.1 виявлено, що дохід фірми збільшився на 1405 тис. грн. Адміністративні витрати та витрати на збут збільшилися, а інші операційні доходи зменшилися. Незначне скорочення витрат від первісного визнання біологічних активів. Чистий прибуток знизився на 49%.

Таблиця 2.2 -- Вертикальний аналіз звіту про фінансові результати

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

2 011р.

у %

2 012р.

у %

1

2

3

4

5

6

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

15 973

100

17 378

100

Податок на додану вартість

015

(2662)

17

(2896)

17

Акцизний збір

020

(-)

-

(-)

-

-

025

(-)

-

(-)

-

Інші вирахування з доходу

030

(-)

-

(-)

-

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)

035

13 311

83

14 482

83

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(8393)

53

(10 413)

60

Валовий:

Прибуток

050

4918

31

4069

23

Збиток

055

(-)

-

(-)

-

Інші операційні доходи

060

1647

10

1371

8

у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів

060

-

-

-

-

Адміністративні витрати

070

(823)

5

(1048)

6

Витрати на збут

080

(623)

4

(767)

4

Інші операційні доходи

090

(622)

4

(443)

3

у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів

091

243

2

431

3

Фінансові результати від операційної діяльності:

Прибуток

100

4497

28

3182

18

Збиток

105

(-)

-

(-)

-

Доход від участі в капіталі

110

-

-

-

-

Інші фінансові доходи

120

1

0,006

-

-

Інші доходи

130

-

-

-

-

Фінансові витрати

140

(270)

2

(494)

3

Втрати від участі в капіталі

150

(-)

-

(-)

-

Інші витрати

160

(-)

-

(-)

-

Прибуток (збиток) від впливу інфляції

на монетарні статті

165

-

-

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Прибуток

170

4228

27

2688

16

Збиток

175

(-)

-

(-)

-

у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

176

-

-

-

-

у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/ або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

177

-

-

-

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(-)

-

(-)

-

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

-

-

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Прибуток

190

4228

27

2688

16

Збиток

195

(-)

-

(-)

-

Надзвичайні:

Доходи

200

-

-

-

-

витрати

205

(-)

-

(540)

3

Податки з надзвичайного прибутку

210

(-)

-

(-)

-

Частка меншості

215

(-)

-

(-)

-

Чистий:

Прибуток

220

4228

27

2148

12

Збиток

225

(-)

-

(-)

-

Забезпечення матеріального заохочення

226

-

-

-

-

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

2011 р.

у %

2012 р.

у %

1

2

3

4

5

6

Матеріальні затрати

230

6395

52

7791

49

Виплати на оплату праці

240

1994

16

2438

15

Відрахування на соціальні заходи

250

684

6

834

5

Амортизація

260

1032

9

1751

11

Інші операційні витрати

270

2106

17

3184

20

Разом

280

12 211

100

15 998

100

Висновки за результатами вертикального аналізу звіту про фінансові результати:

У результаті вертикального аналізу в табл. 2.2 виявлено, що частка собівартості реалізованої продукції в 2011 році склала 53% від доходу від реалізації продукції, а в 2012 році - 60%. Частка адміністративних витрат в 2012 році склали 6%, що на 1% більше порівняно з минулим роком. В той же час частка витрат на збут не змінилася.

ВИСНОВКИ

Маючи можливість проходити практику на підприємстві АТЗТ «Єврометал», спостерігаючи за роботою працівників відділу збуту, ознайомившись із історичною довідкою підприємства, його структурою, структурою бухгалтерії та основними техніко-економічними показниками відділу збуту (де проходила практику).

Умови реалізації металургійної продукції, маркетинг самого підприємства, основи менеджменту на товаристві, організаційна структура: її підрозділи та система їх регулювання та утворення, а також окремо кожні обов’язки на підприємстві.

Вивчаючи характеристику стало відомо, що АТЗТ «Єврометал» володіє відокремленим майном, може від свого імені набувати цивільні права, укладати з іншими юридичними особами та громадянами договори, зокрема куплі - продажу, підряду, перевезень, зберігання, доручення, має право на захист своїх цивільних прав, у разі їх порушень, відповідно до чинного законодавства України. Товариство самостійно здійснює підприємницьку діяльність на принципах повної господарської самостійності, самоврядування та самоокупності, несе відповідальність за її наслідки.

На підприємстві бухгалтерія, охорона праці, техніка безпеки і безпосередньо сама робота підприємства ведеться чітко і досконало.

За всіма розрахунками, які велися в даній роботі вимальовуються такі основні висновки: перш за все скорочення об'ємів закупівлі викликане тяжким становищем економіки в Україні. З кожним роком об'єми закупівлі металу в країні скорочуються, що в свою чергу зменшує попит та не приносить підприємству АТЗТ «Єврометал» бажаного прибутку.

Для запобігання подальшого зменшення показників ефективності, підприємство вводить різноманітні заходи, наприклад була проведена програма лояльності для оптових покупців.

Тож підприємству АТЗТ «Єврометал» були запропоновані такі стратегії для подальшого розвитку, як:

— введення певних пільг постійним споживачам;

— розробок нових договорів, які б підтримували стабільне постачання продукції на проміжку заданого часу;

— розширення меж поширення продукції по всій Україні та закордоном;

— ввести акції, наприклад, кожна 7-ма доставка — безкоштовно;

— впровадження все новіших технологій та надання коштів на підвищення кваліфікації кадрового складу на підприємстві, та ін.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой